تبليغات X
رفتار سرمایه گذاران

دانلود تحقیق هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران,دانلود تحقیق هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران,مفهوم «هوش‌هیجانی»، كه عمرش به بیش از دو دهه نمی‏رسد، بر پایه دو مفهوم  هوش» و «هیجان  و ارتباط آن دو بنا شده است سالوی و مایر اصطلاح  هوش‌هیجانی  را برای بیان كیفیت و درك احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق ‏و خو به كار بردند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12