تبليغات X
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوع شناسی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوع شناسی

شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است؛ و جهت کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است


مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوع شناسی

شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است؛ و جهت کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 192 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

 

 

 

 

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوع شناسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 21

 

شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است؛ و جهت کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است.

1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی

جمعیت: تمرکز اصلی شیوع شناسی بر تاثیر بیماری در جمعیت به جای افراد است.

فراوانی: این نشان می دهد که شیوع شناسی یک علم کمی است. شیوع شناسی مرتبط با فراوانی (وقوع) بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامتی است. فراوانی به وسیله میزان شیوع مرضی و مرگ ومیر اندازه گیری می شود.

شرایط مرتبط با سلامتی: شیوع شناسی نه تنها مرتبط با بیماری ها است بلکه با دیگر شرایط مرتبط با سلامتی نیز ارتباط دارد زیرا هرچیزی که اطراف ما است و نیز هر کاری که ما انجام می دهیم سلامت ما را تحت تاثیر قرار می دهد.شرایط مرتبط با سلامت، شرایطی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامتی تاثیر می گذارد. آنها ممکن است صدمات، موالید، رفتارهای مرتبط با سلامتی از قبیل سیگار کشیدن، بیکاری، فقر و غیره باشند.

توزیع: به توزیع جغرافیایی بیماری ها، توزیع در زمان وتوزیعی که به وسیله سنخ افراد تحت تاثیر قرار گرفته است، اطلاق می شود.

عوامل تعیین کننده: تعیین کننده ها، عواملی هستند که تعیین می کنند کدام یک از افراد دچار بیماری خواهند شد یا نخواهند شد.

کاربرد مطالعات برای ارتقا سلامتی و پیشگیری وکنترل مشکلات سلامتی: این به این معنا است که تمام هدف مطالعه فراوانی، توزیع و تعیین کننده ها بیماری این است که پیشگیری های موثر بیماری و راهبردهای کنترلی را شناسایی کنند)کبید[1] ،2:2004-3). تمرکز مطالعات شیوع شناسی بر روی جمعیت است که در شرایط جغرافیایی یا دیگر شرایط تعریف شده باشد. برای مثال، یک گروه خاص از بیماران بیمارستان یا کارگران کارخانه می توانند واحدی از مطالعه باشند. جمعیت هایی که اکثرا در شیوع شناسی استفاده می شود آنهایی هستند که از یک منطقه یا کشور در یک زمان خاص انتخاب شده باشد.این اشکال پایه ای برای تعریف زیرگروه ها با درنظر گرفتن جنس، سن یا نژاد می شود.ساختار جمعیت بین مناطق جغرافیایی و دوره های زمانی متفاوت است. تحلیل شیوع شناسی باید این تنوع را در نظر داشته باشد. مطالعات اخیر شیوع شناسی مرتبط با علل(سبب شناسی) بیماری های واگیر است و این قبیل کارهای مداوم برای شناسایی روش های پیشگیری ضروری است. از این جهت، شیوع شناسی یک علم پزشکی پایه است که هدفش بهبود سلامت سلامت عمومی و به ویژه سلامتی در شرایط نامساعد است (کجلستورم[2]،بیگلهول[3]، بونیتا[4]،3:2006-4).

 

[1] -Kebede

[2] - Kjellstrom

[3] - Beaglehole

[4] - Bonita

فهرست مطالب

شیوع شناسی

مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی

مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی

همه گیری

میزان بروز

اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی

فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی

شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی

شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران

شیوع شناسی اختلال های اضطرابی

تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی

وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی

منابع فارسی

منابع لاتین

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوع شناسی